Användbara Cosmicfraser

. Postad i Administration

Utvalda fraser som kan vara användbara för primärvårdsläkaren.

Hur använda fraser?
Du startar precis som vanligt i önskat skrivfält. Hela frasnamnet måste skrivas in i det aktiva skrivfältet för att den ska ersättas med klartexten.

 1. Öppna sökordsmall och gör val som vanligt (vårdkontakt, tidpunkt mm)
 2. Markera sökordet i vald mall
 3. Skriv in önskat frasnamn precis som det står i tabellen nedan
 4. Välj Enter och hela frastexten visas
 5. Finns det stopptecken ._. i texten ställer sig markören på det första
 6. Skriv in önskat värde vid stopptecknet. Hoppa till nästa stopptecken med TAB, ge värde och upprepa TAB till dess texten är komplett för sökordet
 7. Redigera frastexten vid behov
 8. Fortsätt med nästa sökord
 9. Avsluta som vanligt med Signera eller Spara

Allmänna fraser | Förkortningar | Kallelser och bokning | Komplementjournalen | Kontakter | Remiss, inkommande vårdbegäran | Titlar | Återbud och väntelista | Anamnes | Diabetes | Infektion | Bedömning kommunikation | Psykiatri | Axeltester | Knätest | Rygg | Rådgivning | Socialt | Status | Status, andning | Status, bedömning | Status, psykiskt | Åtgärder, allmänna fraser | Åtgärder, instruktion | Åtgärder, läkemedel | Åtgärder, operation | Åtgärder, planering | Åtgärder, specifik omvårdnad | Åtgärder, specifik omvårdnad | Allmänna ögonfraser

  Frastext Fulltext
  Allmänna fraser [Tillbaka till toppen]
  överk0 Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. 
  Förkortningar [Tillbaka till toppen]
  ang angående
  cm centimeter
  em eftermiddag
  enl enligt
  from från och med
  fm förmiddag
  hsjb hemsjukvårdsbesök
  istf i stället för
  jfr jämför
  km kilometer
  m meter
  mfl med flera
  min minuter
  nuv nuvarande
  pga på grund av
  sek sekunder
  tex till exempel
  tom till och med
  tim timme (timmar)
  ua utan anmärkning
  ök överenskommelse
  Kallelser och bokning [Tillbaka till toppen] 
  kallteam Deltar vid besöket gör även ” ._. ”.
  nyåb Bokar ny tid för återbesök.
  Komplementjournalen [Tillbaka till toppen] 
  skandok Var god se inskannat dokument i komplementjournalen.
  Kontakter [Tillbaka till toppen] 
  hörav Patienten hör av sig vid behov.
  medupp Patienten kommer för medicinuppföljning.
  åtk Patienten återkommer vid försämring eller utebliven förbättring.
  provtel Telefonkontakt med patienten då provsvar inkommit.
  telråd Patienten ringer för telefonrådgivning.
  telplan Ringer upp patienten som planerat.
  svarus Brev eller telefonbesked när ” ._. ”undersökningen är klar, patienten ringer själv om han/hon inget hört inom 2 veckor.
  Remiss, inkommande vårdbegäran [Tillbaka till toppen] 
  rhdh Rörelse&Hälsa, Dagrehab/Hemrehab
  trem Tack för remissen!
  mevh Med vänlig hälsning
  remom Ärendet är omhändertaget.
  Titlar [Tillbaka till toppen] 
  at arbetsterapeut
  atl AT-läkare
  bhl biståndshandläggare
  diabs diabetessköterska
  dlä distriktsläkare
  dsk distriktssköterska
  doc docent
  logo logoped
  luspec lungspecialist
  or ortoptist
  prof professor
  psl psykolog
  q kurator
  sekr sekreterare
  sg sjukgymnast
  skö skötare
  speca specialist i allmänmedicin
  spl specialistläkare
  sppe specialpedagog
  ssk sjuksköterska
  stl ST-läkare
  stud studerande
  tlsprpe tal- och språkpedagog
  ul underläkare
  usk undersköterska
  vikul vikarierande underläkare
  övl överläkare
  Återbud och väntelista [Tillbaka till toppen] 
  telej Når ej patienten på avtalad telefontid.
  patbest Patienten beställer själv tid för återbesök om cirka ” ._. ”, hör av sig tidigare vid behov.
  uppf Uppföljning enligt tidigare överenskommelse, får höra av sig dessförinnan vid behov.
  Anamnes [Tillbaka till toppen]
  cysinf Sedan ” ._. ” dagar täta trängningar, frekventa miktioner och sveda. Tidigare cystit "._." och då behandlats med ” ._. ”. Tål penicillin. Inga
  övriga symtom.
  Diabetes [Tillbaka till toppen]
  diabmot Råd om att motionera, till exempel promenader, minst 30 minuter dagligen.
  Infektion [Tillbaka till toppen]
  urinb Täta trängningar, sveda vid miktion, ont över blåsan och upp mot ryggen.
  öliråd Övre luftvägsinfektionsråd innefattande högläge, riklig dryck, nässpray och febernedsättande vid behov.
  uvibed Urinvägsbesvär tolkas som UVI. Behandlar med ” ._. ”. Sedvanliga råd.
  Bedömning kommunikation [Tillbaka till toppen]
  aum ” ._. ” kommer ihåg en mening med ” ._. ” ord. ” ._. ” kommer ihåg ” ._. ” icke-relaterade ord. I
  vanliga fall kan ett sexårigt barn åtminstone komma ihåg fyra ord och en mening med tio ord.
  Psykiatri [Tillbaka till toppen]
  förlpt Skriver ansökan angående förlängning av ” ._. ” vård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).
  lptbed Enligt undertecknad lider patienten av en allvarlig psykisk störning och har rätt till vård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).
  Axeltester [Tillbaka till toppen]
  rehharr Dorsalflexion – palmarflexion: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  Ulnardeviation – radialdeviation: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  Pronation – supination: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  rehaxrr Extension – flexion: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  Adduktion – abduktion: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  Inåtrot – utåtrotation: ” ._. ” -0- ” ._. ”
  rehaxte Apprehension test ” ._. ”
  Relocation test ” ._. ”
  Impingement test ” ._. ”
  Kompressionstest ” ._. ”
  Draglådetest: ” ._. ”
  Knätest [Tillbaka till toppen]
  rehknte Pivot shift ” ._. ”
  Menisktest ” ._. ”
  Vacklingstest ” ._. ”
  Draglådetest ” ._. ”
  Lachmans test ” ._. ”
  Rygg [Tillbaka till toppen]
  rehryrr Flexion: ” ._. ”
  Extension: ” ._. ”
  Lateralflexion: ” ._. ”
  Rotation: ” ._. ”
  Rådgivning [Tillbaka till toppen]
  pbok Uppmanar patienten att själv boka tid.
  påter Återkommer om en vecka vid utebliven förbättring.
  Socialt [Tillbaka till toppen]
  behsm Behandlande samtal med syfte att ” ._. ”
  oplgr Oplanerat gravid, ambivalent.
  stösm Stödsamtal med syfte att ” ._. ”
  bosua Inga djur, heltäckningsmattor eller vävtapeter finns i bostaden.
  Status [Tillbaka till toppen]
  väsof Väsentligen oförändrat jämfört med tidigare.
  riob Risk för förstoppning på grund av inaktivitet och läkemedelsanvändning.
  rimyc Risk för svampinfektion på grund av muntorrhet och läkemedelsintag.
  termi Patienten befinner sig i terminalt livsskede med kort förväntad överlevnad.
  nadl Nedsatt förmåga att klara ADL på grund av svår sjukdom och tilltagande trötthet.
  Status, andning [Tillbaka till toppen]
  fysand Patienten får andningsbesvär vid fysisk ansträngning.
  Status, bedömning [Tillbaka till toppen]
  dödsfa Jag observerar och undersöker den döde och konstaterar frånvaro av hjärtverksamhet och
  andning ” ._. ”
  Status, psykiskt [Tillbaka till toppen]
  orfö Oro på grund av förändrad livssituation.
  Åtgärder, allmänna fraser [Tillbaka till toppen]
  btmät Blodtrycket taget ” ._. ” efter ” ._. ” minuters vila i höger arm med ” ._. ” manschett.
  btänd Blodtryckskontroll efter medicinändring.
  infbre Informationsbrev skickas till patienten.
  Åtgärder, instruktion [Tillbaka till toppen]
  pefpat Ber patienten föra PEF-kurva under ” ._. ” veckor.
  patvis Visar och informerar patienten ” ._. ” och hur och när det ska/kan användas.
  Åtgärder, läkemedel [Tillbaka till toppen]
  mmh medicin att ta med hem
  övm övervakat medicinintag
  Åtgärder, operation [Tillbaka till toppen]
  excis Ovalär excision i lokalanestesi. Preparat till PAD. Hudsutur och förband. Till distriktssköterska för suturtagning.
  etsnos Slemhinneanestesi enligt ordination. Etsning med silvernitrat mot blodkärl inom lokus Kiesselbachi. Paraffinsudd som patienten själv avlägsnar imorgon bitti.
  knäpun Knäleden punkteras under sterila former. ” ._. ” ml klargul ledvätska aspireras. Injicerar Kenacort-T enligt ordination intraartikulärt.
  evul I ledningsanestesi görs partiell evulsio. Därefter rengöring med avlägsnande av var och granulationsvävnad. Förband. Till distriktssköterskan för omläggning. Instruktioner angående skor och nagelklippning.
  Åtgärder, planering [Tillbaka till toppen]
  proom Tagit ” ._. ”. Fortsätter med oförändrad medicinering. Nya prover om ” ._. ”.
  hämtrut Patienten skall komma ” ._. ” dagar per vecka för övervakat läkemedelsintag. ” ._. ” övervakade urinprover per vecka.
  skötpm Skötsel enligt klinikens PM. Nästa omläggning ” ._. ”
  Åtgärder, specifik omvårdnad [Tillbaka till toppen]
  provord Provtagning enligt ordination.
  spua Spolar ” ._. ” utan anmärkning.
  omlord Omläggning enligt ordination.
  inkad Sätter KAD nummer ”_” efter sedvanlig bedövning. Kuffar med sterilt vatten 10 ml.
  Åtgärder, undersökning [Tillbaka till toppen]
  spirtest Spirometri med reversibilitetstest har utförts.
  rektua Rektoskopet införs med lätthet. Överallt bleka slemhinnor. Inga synliga sår, polyper eller andra förändringar
  Allmänna ögonfraser [Tillbaka till toppen]
  ögv Vänster öga:
  ögh Höger öga:
  öghv Höger, vänster öga:
  ögbv Vänster ögonbotten: ” ._. ”
  ögbh Höger ögonbotten: ” ._. ”