Antikoagulation vid förmaksflimmer

. Postad i Kalkylatorer

Hjärtsvikt / vänsterkammardysfunktion +1 p
Hypertoni - högt blodtryck +1 p
Ålder >65 +1 p. Ålder >75 +2 p
Diabetes mellitus +1 p
Stroke / TIA / TE (tromboembolism) +2 p
Kärlsjukdom - kranskärlssjukdom hjärtinfarkt perifer kärlsjukdom, eller aorta plack +1 p
Kön - kvinnligt kön +1 p
Score: 0 poäng på CHA2DS2-VASc. Låg risk. ASA / ingenting (föredras).


ASA = Trombyl
AVK = Warfarin, Dabigatran eller motsvarande.

Källa

CHA2DS2-VASc. ESC guidelines.