Omvandling droppar till milliliter

. Postad i Kalkylatorer

Antal droppar
Antal gånger dagligen
Antal dagar
Antal millilter (ml): Fyll i allt ovanstående för att erhålla antalet ml som totalt behövs för behandlingen

Källa

1 droppe = 1/20 ml = 0,05 ml