Infusionsvätskor och vätskebehov

. Postad i Kalkylatorer

Vätskebehov

Kroppstemperatur i °C
Vikt (kg)
Underhållsbehandling: Fyll i allt ovanstående för att erhålla antalet ml som totalt behövs per dygn.

Källa

30 ml/kg kroppsvikt/dygn. Ytterligare 10% per grad över 37°C.

Infusionsvätskor

Vätska - 1000 ml Natrium
(mmol)
Kalium
(mmol)
Kalcium
(mmol)
Mg
(mmol)
Klorid
(mmol)
Acetat
(mmol)
Osmolalitet
(mOsm)
pH Kalorier
(kcal)
FASS
Ringer-Acetat 130 4 2 1 110 30 277 5.0-7.5 0 Läs mer
Natriumklorid 9 mg/ml 154 0 0 0 154 0 290 5.5 0 Läs mer
Glukos 25 mg/ml buffrad 70 0 0 0 45 25 270 6 100 Läs mer
Glukos 50 mg/ml buffrad 70 0 0 0 45 25 440 6 200 Läs mer
Glukos 50 mg/ml + 40 Na + 20 K 40 20 0 0 60 0 398 4 200 Läs mer
Rehydrex 70 0 0 0 45 25 280 6 100 Läs mer
Voluven 154 0 0 0 154 0 308 4-5.5 0 Läs mer
Macrodex 154 0 0 0 154 0 300 - 0 Läs mer
Plasma 135-145 3.5-5.0 - - 98-108 - 280-300 7.37-7.47 -