Modifierad Alvarado score för blindtarmsinflammation (appendicit)

. Postad i Kalkylatorer

Status
Ömhet i höger fossa +2 p
Släppömhet i höger fossa +1 p
Temperatur > 37,3°C +1 p
Anamnes
Smärtvandring av smärta till höger fossa +1 p
Matleda/aptitlöshet +1 p
Illamående eller kräkning +1 p
Lab
Leukocytos > 10 +2 p
Score: 0 poäng.
Osannolik appendicit enligt modifierad Alvarado score. Uteslut andra orsaker till buksmärtan. Kan återgå till hemmet men återkomma om förämring eller utebliven förbättring.

Källa

0-3 poäng - Osannolik appendicit enligt modifierad Alvarado score. Uteslut andra orsaker till buksmärtan. Kan återgå till hemmet men återkomma om förämring eller utebliven förbättring.
4-6 poäng - Möjlig appendicit enligt Alvarado score. Radiologisk undersökning eller inläggning med ompalpation och om-score rekommenderas. Om samma eller högre score efter 12 h rekommenderas operation.
7-9 poäng - Sannolik appendicit enligt Alvarado score. Kirurgisk åtgärd rekommenderas. Antingen diagnostisk laparoskopi eller appendektomi.


Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med. 1986;15(5):557. PMID: 3963537
McKay R, Shepherd J. The use of the clinical scoring system by Alvarado in the decision to perform computed tomography for acute appendicitis in the ED. Am J Emerg Med. 2007 Jun;25(5):489-93. PMID: 17543650