Canadian CT head rule för hjärnskakning (commotio)

. Postad i Kalkylatorer

Canadian CT Head Rules gäller för patienter över 16 år med GCS 13-15 som haft bevittnad medvetslöshet, amnesi eller konfusion. Andra saker att ta hänsyn till är alkohol- och drogintox, huvudvärk, anterograd amnesi, synligt trauma ovan klavikelhöjd.
Canadian CT Head Score
Glasgow Coma Scale < 15 två timmar efter skada
Misstänkt öppen eller nedpressad skallfraktur
Tecken till skallbasfraktur (hemotympanum, brillenhematom, cerebrospinalvätska ur öron eller näsa eller blåmärken (blodutgjutelser) bakom örat över processus mastoideus)
Kräkts > 2 gånger
Ålder> 65 år
Retrograd amnesi > 30 minuter från händelsen
Större trauma (Ex. Fotgängare påkörd av fordon, utkastad ur fordon eller fall över 91 cm eller 5 trappsteg)
Övrigt
Antikoagulantiabehandling
Ökad blödningsrisk
Kramper
Neurologiska bortfall
Score: CT behövs ej.

Källa

Om inget av ovanstående så har Canadian CT head score sensitivitet 83-100% för att finna intrakraniellt traumatiskt fynd, sensitivitet 100% för att finna fynd som kräver neurokirurgi samt specificitet på 88%.

Stiell IG, Wells GA, Vandemheen K, Clement C, Lesiuk H, Laupacis A, McKnight RD, Verbeek R, Brison R, Cass D, Eisenhauer ME, Greenberg G, Worthington J. The Canadian CT Head Rule for patients with minor head injury. Lancet. 2001 May 5;357(9266):1391-6. PMID: 11356436