Kreatininclearance (Cockcroft-Gault)

. Postad i Kalkylatorer

Kön
Ålder
Vikt
S-Kreatinin
Kreatininclearance: Fyll i ovanstående information för att erhålla kreatininclearance
Journaltext Fyll i ovanstående information för att erhålla journaltext

Källa

Män: GFR = ((140 - ålder) * vikt * 1,228) / P-Kreatinin
Kvinnor: GFR = ((140 - ålder) * vikt * 1,0438) / P-Kreatinin

Njursjukdomar, Nefrologi-Urologi. Läkemedelsboken 2009-2010, Apoteket AB