Centor-sannolikhetsbedömning för bakteriell faryngotonsillit

. Postad i Kalkylatorer

Feber > 38,5°C +1 p
Avsaknad av hosta +1 p
Ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna +1 p
Beläggning på tonsillerna +1 p
Tilläggskriterier
S. pyogenes i närmiljön
Paronychi
Impetigo
Smultrontunga
Scarlatiniformt utslag
Score: 0 poäng.
2,5% sannolikhet för positiv odling. Trolig virusinfektion. Avstå från provtagning eller antibiotika.

Källa

0 poäng - 2,5% sannolikhet för positiv odling. Trolig virusinfektion. Avstå från provtagning eller antibiotika.
1 poäng - 6-6,9% sannolikhet för positiv odling. Trolig virusinfektion. Avstå från provtagning eller antibiotika.
2 poäng - 14,1-16,6% sannolikhet för positiv odling. Möjlig S.p-infektion. Utför snabbtest strep A.
3 poäng - 30,1-34,1% sannolikhet för positiv odling. Möjlig S.p-infektion. Utför snabbtest strep A.
4 poäng - 55,7% sannolikhet för positiv odling. Möjlig S.p-infektion. Utför snabbtest strep A.
4 poäng samt > 1 tilläggskriterium - Sannolik S.p-infektion. Ta eventuellt snabbtest för verifiering. Erbjud antibiotikabehandling.

Handläggning av Faryngotonsilliter–Rekommendationer, Info från Läkemedelsverket 7/8:2001
Empirical Validation of Guidelines for the Management of Pharyngitis in Children and Adults, JAMA