Wells Scores vid djup ventrombos och lungemboli

. Postad i Kalkylatorer

Wells score vid djup ventrombos

Aktiv cancer (erhållit cancerbehandling inom senaste 6 månaderna eller erhåller palliativ behandling) +1 p
Paralys, pares eller nyligen gipsbehandling av nedre extremitet (inom 4 veckor) +1 p
Immobilisering > 3 dagar eller kirurgi inom 4 veckor som krävt narkos eller regional anestesi +1 p
Ömhet/smärta längs de djupa venernas utbredning +1 p
Helbenssvullnad +1 p
Vadsvullnad > 3 cm jämfört med kontralaterala benet (mätt 10 cm nedom tuberositas tibiae) +1 p
Pitting ödem i det symtomatiska benet +1 p
Ytliga kollateralvener (ej varicer) +1 p
Tidigare diagnostiserad DVT +1 p
Alternativ diagnos minst lika sannolik som trombos -2 p
Score: Klicka i rutorna för att få veta aktuell score

Wells score vid lungemboli

Lungemboli lika eller mer sannolik än andra diagnoser +3 p
Tecken på djup ventrombos (svullnad och ömhet) +3 p
Immobilisering >2 dagar eller nyligen genomgången kirurgi (<4 veckor) +1,5 p
Takykardi (puls >100) + 1,5 p
Tidigare objektivt verifierad DVT eller lungemboli + 1,5 p
Hemoptys + 1 p
Malignitet + 1 p
Graviditet/postpartum 8v/P-piller/Östrogenbeh * + 1 p
Score: Klicka i rutorna för att få veta aktuell score

* Lokal modifiering.

Källa

Sannolikhet för DVT: Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2004 för sannolikhet
< 2 poäng - låg sannolikhet
> 2 poäng - hög sannolikhet

Sannolikhet för lungemboli: Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2004 för sannolikhet:
< 2 poäng - låg sannolikhet
2–6 poäng - medelhög sannolikhet
> 6 poäng - hög sannolikhet

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism 2004
Akut Internmedicin ( http://lisa.lio.se/upload/30187/051116%20PM%20Akut%20internmedicin%20-ändrat%203.pdf )