ACT och minfulness


narlivetslartill

När livet slår till : ACT i svåra stunder - Russ Harris

”Acceptance and commitment training” i livets svåra stunder. Hur ger man plats för det egna lidandet och hur fortsätter man att delta i livet som det är? Russ Harris hjälper oss att bli medvetna om vad vi gör och om det är hjälpsamt eller inte. Livet behöver levas som det är.

lycka nu

Lycka nu - Titti Holmer

Döm inte boken efter dess omslag. Titti Holmer berättar att lycka är en känsla som går över. Genom att hitta tillbaka till här och nu kan du göra det som är viktigt i ditt liv utan att styras av att vilja uppnå eller undvika känslor. Denna bok innehåller enkla övningar som alla kan lära sig och du kan börja direkt.
tidattleva

Tid att leva - Fredrik Livheim, Daniel Ek, Björn Hedensjö

Du mår som du lever. Vill du ha en annan livssituation? Lär dig leva med din kropp, dina känslor och dina tankar. Med detta tioveckorsprogram lär du dig färdigheter som ökar din förmåga att fylla ditt liv med det du verkligen vill.

 

thewillpowerinstinct

The willpower instinct - Kelly McGonigal

Kelly McGonigal är hälsopsykolog vid Stanford University. Hon har sina rötter både i visdomslärorna, yoga och i neurologiforskningen. Den här boken är en självhjälpsbok för beteendeförändring. Det handlar om att veta vart man vill för att kunna göra det som behöver göras.

 

Oro


29sidormotoro

29 sidor mot oro - Kerstin Jeding

Acceptance and Commitment Training har målet att öka psykologisk flexibilitet vilket gynnar psykisk hälsa. De tre grundfärdigheterna är

  • medveten närvaro - att lägga märke till såväl vad som pågår på ens insida som på utsidan
  • acceptans - att tillåta och kunna ge plats för inre reaktioner d.v.s. psykologisk expansion, att man är större och mer än sina inre reaktioner
  • samt att göra det som är viktigt på riktigt - välja, avstå och delta i sitt liv

Kerstin Jeding har lyckats att på 29 sidor göra dessa verktyg begripliga och möjliga att träna själv. I denna bok är temat oro.


1cdmotoro

1 CD mot oro - Kerstin Jeding

Nedladdningsbar ljudbok/beställningsbara cd-bok som motsvarar 29 sidor mot oro.


enlitenbokmotoro

En liten bok mot oro - Kerstin Jeding

E-bok som motsvarar 29 sidor mot oro.

sluta alta och grubbla

Sluta älta och grubbla - Olle Wadström

Vi har en tendens att lite för mycket på våra tankar men tankar är inte detsamma som verklighet. Med denna bok lär du dig beteendeförändringar där du blir medveten om dina tankar och chaufför i ditt liv.

 


Relationer

   
karlekens-act-stark-din-relation-med-acceptance-and-commiment-therapy

Kärlekens ACT: Stärk din relation med Acceptance and Commiment Therapy - Russ Harris

En parterapi i bokform där arbetsblad finns att ladda ned via nätet. Intressant nog gäller dessa kommunikationsfärdigheter i alla relationer och det kan räcka med att man förändrar sin egen beteenderepertoar.


Självacceptans


compassionfokuseradterapi

Compassionfokuserad terapi - Christina Andersson, Sofia Viotti

Vi har en tendens att tro att vi ökar vår motivation till förändring genom att tala om för oss själva att vi inte duger eller borde vara bättre. Tyvärr är resultatet det motsatta och vi ökar istället vår stress genom självnedvärderande. Det ökar i sin tur vår tendens att använda de beteenden vi egentligen vill bli av med. Att förstå samband mellan tankar, känslor och beteenden samt att det är normalt att reagera på olika sätt kan bli en grund för att utvecklas och komma vidare. Vem vill jag vara och hur tar jag mig dit? Hur hjälper jag mig själv när jag lider och hur fortsätter jag att leva ett vitalt liv med alla de upplevelser jag har?

På hemsidan Compassionportalen finner du ljudfiler och mer information om Compassionfokuserad terapi (CFT).


theconfidencegap

The confidence gap - Russ Harris

Författaren Russ Harris är en av terapiformen ACT’s stora företrädare och flera av hans böcker finns översatta till svenska. Just denna bok är dock ännu inte översatt. Den här boken har fokus på självkänsla och verktyg för att acceptera sig själv fullt ut med stöd av medveten närvaro, benämnande, andning och att använda sin energi till att göra det som är viktigt på riktigt.

sjalvmedkansla

Självmedkänsla : Hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra - Agneta Lagercrantz

Självmedkänsla - det är att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik eller kräva av sig själv att vara perfekt i alla lägen. Överdriven självkritik står i vägen för människors välbefinnande. Självkritik aktiverar vårt kamp-flyktsystem, medan självmedkänsla, self-compassion, sätter igång systemet för samhörighet och tillit. Därför kan självmedkänsla rå på djup skam, bryta tendensen att fastna i negativa tankar om sin egen person och få oss att prestera bättre än om vi försöker piska oss själva till resultat. Agneta Lagercrantz beskriver här hur du kan upptäcka din inre kritiker, riskerna med att jaga efter självkänsla samt hur du kan öva dig i självmedkänsla. Allt mer forskning visar hur bra vi mår av att vara vänliga mot oss själva.

Smärta

 
leva med smarta

Att leva med smärta - Rikard K. Wicksell

Det är normalt att vilja bli smärtfri. Strävan efter att bli av med smärtan blir istället det som underhåller den. All uppmärksamhet äts upp av det man inte vill ha i sitt liv. Denna bok ger dig råd och verktyg för att kunna göra det som är viktigt i ditt liv, oavsett smärtnivå.

Stress

 
29sidormotstress

29 sidor mot stress - Kerstin Jeding

Acceptance and Commitment Training har målet att öka psykologisk flexibilitet vilket gynnar psykisk hälsa. De tre grundfärdigheterna är
  • medveten närvaro - att lägga märke till såväl vad som pågår på ens insida som på utsidan
  • acceptans - att tillåta och kunna ge plats för inre reaktioner d.v.s. psykologisk expansion, att man är större och mer än sina inre reaktioner
  • samt att göra det som är viktigt på riktigt - välja, avstå och delta i sitt liv
Kerstin Jeding har lyckats att på 29 sidor göra dessa verktyg begripliga och möjliga att träna själv. I denna bok är temat stress.

1cdmotstress

1 CD mot stress - Kerstin Jeding

Nedladdningsbar ljudbok/beställningsbara cd-bok som motsvarar 29 sidor mot stress.

enlitenbokmotstress

En liten bok mot stress - Kerstin Jeding

E-bok som motsvarar 29 sidor mot stress.
9789127817524 i befintligt skick att ta sig sjalv pa allvar

I befintligt skick: att ta sig själv på allvar - Katja Lindert Bergsten och Kristoffer Pettersson

”Låg självkänsla”? Denna bok hjälper dig på ett vänligt och medkännande sätt att bli medveten om automatiserade beteenden som du använder för att reglera ned känslomässigt obehag, men som tar dig bort från det som du egentligen vill fylla livet med.
Det är en bra start att utveckla relationen till sig själv för att kunna ha ömsesidiga relationer med andra.
Författarna kombinerar sina kunskaper om inlärningspsykologi och anknytningsteori till en framgångsrik helhet. Du kommer att känna igen dig och du får möjlighet att med hjälp av bokens innehåll konkurrera ut icke hjälpsamma beteenden till det som funkar. Men kom ihåg; det finns inget i livet som är värdefullt som inte kostar på. Välj medvetet vad du vill investera i.

medicinskt-svarforklarliga-symtom-som-t-ex-elkanslighet-fibromyalgi-kronisk-trotthet-kemisk-kanslighet-utbrandhet

Medicinskt svårförklarliga symtom : som t ex elkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet, kemisk känslighet, utbrändhet - Johannes Lindh

En självhjälpsbok som hjälper dig att förstå hur höga krav och brist på vila leder till psykisk ohälsa och hur du ska göra för att må bättre. Vad säger forskningen? Boken bygger på 200 vetenskapliga rapporter under de senaste 100 åren. Forskning avseende tillstånd som utbrändhet, kronisk trötthet, funktionella besvär, kultursjukdomar etc. Forskning som till största delen är bortglömd sätts nu i fokus igen. Det går att i stor utsträckning förklara de symtom man drabbas av vid långvarig stress. Johannes Lindh är läkare och lär oss hur central andningen är för vårt mående. Att träna upp långsam medveten bukandning kan påverka en mängd olika symptom inkluderande smärta och ångest.

theupsideofstress

The Upside of Stress - Kelly McGonigal

What if everything you thought you knew about stress was wrong? Over the years we've grown to see stress as Public Enemy No.1, responsible for countless health problems, relationship troubles, unhappiness and anxiety, and to be avoided at all costs. But what if changing your mindset about stress could actually make you healthier, happier and better able to reach your goals? In this new book, health psychologist Dr Kelly McGonigal reveals the new science of stress, showing that by embracing stress and changing your thinking, your stress response could become your most powerful ally. Drawing on the latest research and practical brain-training techniques, The Upside of Stress shows you how to do stress better, to improve your health and resilience, focus your energy, build relationships and boost courage. Rethink stress, and watch your life change for the better.
9789163911002 trana din inre kondition mindre stress mer gladje

Träna din inre kondition. Mindre stress och mer glädje - Tomas Gunnarsson

”Vansinne är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig nytt resultat.”(A.Einstein)
Stress är inte farligt. Det farliga är att vara omedveten och spinga eller slåss fast det inte finns något egentligt hot. Om du vill bli hållbar finns det många beteenden du kan träna upp för att öka din fysiska och psykiska styrka.
Den här boken är inte skriven av en psykolog men av någon som har kunskap om hur hjärnan fostras av hur vi beter oss.

Vagen ur utmattningssyndrom

Vägen ur utmattningssyndrom: Hantera det som är och ta dig dit du vill med hjälp av KBT och ACT - Giorgio Grossi och Kerstin Jeding 

Det finns många antaganden kring utmattningssyndrom som inte är hjälpsamma. Ett är idén om att man kan vila sig frisk.
Om man ska må annorlunda måste man själv bete sig annorlunda. Om jag har överpresterat behöver jag bli bättre på att återhämta mig men inte avstå från prestation.
Jag behöver göra egna förändringar för att skapa egen hållbarhet. Det kan innebära at förändra sin livsstil inklusive att byta jobb eller sätta gränser. Individen behöver träna upp färdigheter i stresshantering och i boken får man lära sig medveten närvaro, acceptans för egna reaktioner och beslutsfattande – vad ska jag använda min energi till och engagera mig i, istället för att ha fokus på vad jag är rädd för och vill undvika.

Författarna är modiga och vågar beskriva det som ”tuggor” som man behöver bli medveten om och ”tugga i sig”. Allt för att röra sig från att vara en passiv passagerare till aktiv chaufför i sitt eget liv.

Sömn


29-sidor-mot-somnbesvar

29 sidor mot sömnbesvär - Kerstin Jeding

Acceptance and Commitment Training har målet att öka psykologisk flexibilitet vilket gynnar psykisk hälsa. De tre grundfärdigheterna är
  • medveten närvaro - att lägga märke till såväl vad som pågår på ens insida som på utsidan
  • acceptans - att tillåta och kunna ge plats för inre reaktioner d.v.s. psykologisk expansion, att man är större och mer än sina inre reaktioner
  • samt att göra det som är viktigt på riktigt - välja, avstå och delta i sitt liv
Kerstin Jeding har lyckats att på 29 sidor göra dessa verktyg begripliga och möjliga att träna själv. I denna bok är temat sömn.

1cdmotsomnbesvar

1 CD mot sömnbesvär - Kerstin Jeding

Nedladdningsbar ljudbok/beställningsbara cd-bok som motsvarar 29 sidor mot sömnbesvär.

enlitenbokmotsomnbesvar

En liten bok mot sömnbesvär - Kerstin Jeding

E-bok som motsvarar 29 sidor mot sömnbesvär.