Debatt

Tyckandets olidliga lätthet

En kort artikel om hur vårt tänkande påverkar vårt tyckande, vad är confirmation bias och varför kan det vara svårt att ändra uppfattning, skriven av Ragnar Levi, redaktör, SBU.

 

svd debatt

Vad har hänt med läkarrollen och alla andra behandlarroller och på vilket sätt påverkar den läkekonsten och nyttan för patienterna?

Två debattartiklar om sjukskrivning. Situationen i Sverige idag där vårdpersonal känner sig maktlösa i förhållande till kundperspektivet, rätten att som patient vara nöjd och att man blir ifrågasatt och till och med hotad i sin läkegärning när man gör det som är medicinskt riktigt.

Varför ska man anstränga sig, ta risk och spe? För patienternas skull. För hälsans skull. För individs och samhälles skull.

Det går inte att bota icke medicinska tillstånd med medicinska åtgärder. Läkare måste stöttas i att ta det ansvar vi har och stå för den medicinska bedömningen och avstå medikalisering av normala livsprocesser. Att sjukförklara någon är inte hjälpsamt och det är motsatsen till läkekonst.

Att hjälpa människor på riktigt innebär att kunna dela lidande utan att ta över det. Hjälpa till att sortera och lägga tillbaka ansvaret till den som har autonomi även om det inte känns så i stunden.


vardefullvard

En värdefull vård

Debattartiklar om hälso- och sjukvårdens styrning


dnledare160510

I väntan på läkarnas svar

Huvudledare i Dagens Nyheter om sjukskrivningar.


utredningbrostsmarta

Utredning av bröstsmärta fick oanade konsekvenser

Somatiseringssyndrom är omöjligt att utveckla om man inte vårdas av rädslostyrda läkare. Att genomföra eller beställa medicinska undersökningar och procedurer "för säkerhets skull", "för att lindra patientens oro", "för att inte missa något" eller "på grund av egen oro" skapar mer ohälsa än hälsa. Denna fallbeskrivning är ett exempel på att den korrekta medicinska bedömningen kan vara att "avstå" snarare än att "göra mer".


Diverse


hejangest

Hej Ångest! - Åsa Kadowaki

Föreläsningsserie med teman "att må normalt", "vad är stress?", "psykologiska verktyg" och "att ha sina känslor".


choosingwisely

Choosing Wisely

Choosing Wisely - a parody of the infectious Pharrell Williams song "Happy" - choose wisely when it comes to making health care decisions and if you choose wisely it will make you happy.


top5regrets

Referat av "The top five regrets of dying"

Referat av Bronnie Wares bok "The top five regrets of dying".

 

Sambanden om stress är inte självklara

Stressforskarna Mats Lekander och Göran Kecklund är kritiska till delar av DN:s serie om stress.

 

smer_st_ende_pos_turkos_400x400.jpg

Etikprisseminarium: Medikalisering - när livet blir en sjukdom

Webbfilm från 2020 års etikpristagarsemnarium.